Thư mời hội thảo trực tuyến – Đón đầu môi trường công nghệ thông tin phòng thí nghiệm

AGILENT trân trọng kính mời quý khách hàng tham dự hội thảo trực tuyến để hiểu thêm “Làm thế nào để đón đầu môi trường công nghệ thông tin cho phòng lab của bạn“
Hầu hết các môi trường công nghệ thông tin trong phòng thí nghiệm yêu cầu số lượng ứng dụng đa dạng, mỗi ứng dụng có các chức năng riêng biệt (ví dụ: quản lý mẫu, điều khiển thiết bị, thu thập và giải thích dữ liệu, tính toán và báo cáo kết quả). Mục đích chính của các ứng dụng công nghệ thông tin là đáp ứng các mục tiêu tuân thủ quy định và bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu. Tuy nhiên, các hệ thống lai có thể gây ra những thách thức lớn cho các phòng thí nghiệm.
Chiến lược tự động hóa/ số hóa phòng thí nghiệm, cùng với hỗ trợ quản lý cấp cao, tài trợ và nguồn lực là rất quan trọng để xác định các bước cần thiết để tự động hóa phòng thí nghiệm qua nhiều giai đoạn.
Mục tiêu của hội thảo là nêu bật các cách để đảm bảo rằng các khoản đầu tư của bạn vào các ứng dụng tin học trong phòng thí nghiệm là hợp lý và lâu dài.

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi