Tăng tốc quá trình phân tích chính xác và phát triển sản phẩn y dược trong một thời kỳ đầy bất định