1290_Infinity_II_LC_w_High_Speed_Pump_left_ZB104_01_zoom
1290_Infinity_II_LC_w_G6545A_right_ZB104_08_zoom
1290 Infinity II LC System EU Label_zoom

1290 Infinity II LC System

Hệ thống 1290 Infinity II LC là một thiết bị sắc ký lỏng siêu hiệu năng cao (UHPLC) có dung lượng mẫu dẫn đầu thị trường và được thiết kế với độ phân tán thấp nhất cho các thí nghiệm UHPLC khó khăn nhất.

So sánh giữa UHPLC và HPLC? Hệ thống siêu hiệu năng này được thiết kế để trở thành hệ thống HPLC và UHPLC cao cấp với chỉ một đường dẫn dòng chảy duy nhất, mang lại cho bạn hiệu năng mạnh mẽ và xuất sắc cho dù bạn đang chạy ứng dụng nào, tích hợp liền mạch vào phòng thí nghiệm hiện có của bạn.

Hệ thống 1290 là hiện thân của thế hệ tiếp theo của sắc ký lỏng siêu hiệu năng cao, với độ tin cậy và độ bền vượt trội mà bạn mong đợi từ Agilent, cộng với các công nghệ UHPLC đột phá, để đạt được hiệu suất tách và phát hiện chưa từng có.


  • Các thành phần được thiết kế đặc biệt trong đường dẫn mẫu để đạt được độ phân tán hệ thống thấp nhất, do đó độ phân giải sắc ký tốt hơn
  • Dung lượng peak cao hơn cho sự phân tách đầy thách thức – dễ dàng chuyển đổi giữa UHPLC một chiều và sắc ký 2 chiều 2D-LC
  • Khả năng nhiễm chéo (carryover) thấp hơn cho chất lượng dữ liệu không bị suy giảm – khả năng rửa nhiều lần của hệ thống tiêm mẫu tự động Agilent 1290 Infinity II Multisampler giúp giảm khả năng nhiễm chéo xuống dưới 10 ppm ngay cả đối với các hợp chất khó khăn như chlorohexidine
  • Khả năng phát hiện độc đáo – kết hợp giới hạn phát hiện thấp nhất với dải động cực rộng bằng cách sử dụng Agilent 1290 Infinity II HDR-DAD hoặc 1290 Infinity II ELSD thế hệ mới
  • Chu kỳ tiêm nhanh hơn với kim tiêm kép – cho thông lượng mẫu cao hơn
  • Dung lượng mẫu cao hơn trên mỗi không gian Flex Bench HPLC (Agilent) – lên đến 6144 mẫu trong diện tích một ngăn xếp tiêu chuẩn Agilent
  • Tính linh hoạt cho tất cả các ứng dụng – thông qua công suất bơm, nhiệt độ, khoảng thể tích tiêm có thể mở rộng tự động và các tùy chọn gradient pha động
  • Chuyển giao liền mạch phương pháp phân tích giữa các thiết bị LC, bất kể thương hiệu nào – được hỗ trợ bởi công nghệ mô phỏng hệ thống thông minh (ISET) mang lại thời gian lưu không thay đổi và độ phân giải cao nhất
  • Tích hợp liền mạch trong hệ thống dữ liệu sắc ký của bạn – Agilent InfinityLab LC chạy mượt mà khi được điều khiển thông qua hệ thống dữ liệu sắc ký của bên thứ ba như Waters Empower hoặc Thermo Scientific’s Chromeleon bằng cách sử dụng framework điều khiển thiết bị Agilent (ICF)
  • Tổng chi phí sở hữu thấp hơn – chọn nhiều công cụ khác nhau để đạt được giá thành mỗi mẫu là thấp nhất