Redstar-CMS hân hạnh đón hơn 70 sinh viên Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh tới thăm quan và kiến tập