Phức hợp kháng thể thuốc (ADC)

Các công cụ phù hợp để quản lý và giám sát một quy trình phức tạp

Việc phát triển một phức hợp kháng thể thuốc (ADC) hiệu quả không bao giờ là đơn giản: Đầu tiên, bạn cần tạo ra các kháng thể có ái lực và độ đặc hiệu thích hợp. Sau đó, bạn phải kết hợp thuốc / chất liên kết chéo hiệu quả với kháng thể. Cuối cùng, bạn cần xác định số lượng thuốc tối ưu cho mỗi kháng thể. Tỷ lệ thuốc trên kháng thể này là một thuộc tính chất lượng quan trọng. Bạn phải theo dõi cẩn thận nó trong quá trình phát triển để đảm bảo rằng ADC của bạn tạo ra hiệu lực mong muốn, giảm thiểu tác dụng phụ và thể hiện các đặc tính dược động học tốt. Danh mục giải pháp của Agilent bao gồm sắc ký lỏng, LC / MS và bộ phần mềm.

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi