Những tiến bộ gần đây về phân tích Dioxin trong thực phẩm và môi trường

Ngày: 15/10/2020

Vị trí: Máy tính của bạn

Thời gian:  10:00 giờ sáng giờ phương đông | 3:00 chiều giờ mùa hè Anh

4:00 chiều giờ mùa hè Trung Âu

Diễn giả: Robert (Bob) Symons

Giám đốc kỹ thuật khu vực

Kiểm nghiệm môi trường Eurofins Úc: Frank Neugebauer

Nhà khoa học cấp cao, Trưởng phòng Dịch vụ đặc biệt và phòng thí nghiệm Eurofins GfA, Hamburg, Đức

Trong hội thảo trực tuyến trên web này, chúng tôi sẽ trình bày cách mà chúng tôi thực hiện trên hệ thống Sắc ký khí sắc ký khí khối phổ GC/MS ba tứ cực để phân tích thường xuyên dioxin trong các mẫu môi trường và thực phẩm theo hướng dẫn của EPA và SANTE. Chúng ta sẽ thảo luận về những tiến bộ công nghệ như một nguồn hiệu quả cao, cho phép các phòng thí nghiệm thông thường dễ dàng đáp ứng các tiêu chí hiệu suất theo quy định do USEPA 1613 đặt ra đối với mẫu môi trường và EU 644/2017 đối với mẫu thực phẩm. Thêm nữa, chúng ta sẽ thảo luận về cách sử dụng khí mang hydro có thể giảm đáng kể chi phí vận hành phòng thí nghiệm so với việc sử dụng khí heli trong khi vẫn đáp ứng các giới hạn phát hiện theo quy định.

Mục tiêu chính:

  • Tìm hiểu cách sử dụng hệ thống sắc ký khí khối phổ GC/MS ba cực tứ cực để phân tích dioxin thông thường có thể cải thiện hiệu suất phòng thí nghiệm của bạn
  • Tìm hiểu cách Eurofins thực hiện phân tích dioxin trong các mẫu môi trường với các chỉ tiêu hoạt động tương đương với EPA 1613B
  • Xem cách các tiến bộ công nghệ trong sắc ký khí khối phổ GC/MS ba tứ cực cho phép phân tích dioxin trong thực phẩm theo hướng dẫn 644/2017 của EU

Ai nên tham gia:

  • Các nhà khoa học / kỹ thuật viên phân tích liên quan đến xét nghiệm dioxin thường quy
  • Lãnh đạo các phòng thí nghiệm thực phẩm và môi trường
  • Các nhà khoa học / nhà nghiên cứu quan tâm đến việc sử dụng hệ thống sắc ký khí khối phổ GC/MS ba tứ cực để phân tích thông thường

Thông tin này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. © Agilent Technologies, Inc. 2020 Đưa tin tại Hoa Kỳ, ngày 25 tháng 9 năm 2020

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi