Nghiên cứu ung thư

Đo lường sự trao đổi chất của tế bào ung thư để khai thác khả năng mắc ung thư

Tái lập trình trao đổi chất là một dấu hiệu mới nổi của ung thư có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự phụ thuộc của ung thư và mục tiêu điều trị. Các quan điểm thông thường thường cho rằng các tế bào ung thư dựa vào quá trình đường phân được điều chỉnh để tăng sinh, thường đặc trưng như hiệu ứng Warburg. Tuy nhiên, kiểu hình chuyển hóa của tế bào ung thư rất thay đổi, với một số tế bào ung thư dựa vào quá trình chuyển hóa oxy hóa để tăng sinh và tồn tại không được kiểm soát. Khám phá biểu hiện và khai thác những lỗ hổng chuyển hóa này bằng cách sử dụng chức năng chuyển hóa tế bào sống trong nghiên cứu ung thư của bạn.

Công nghệ Agilent Cell Analysis cung cấp các khả năng độc đáo để tiết lộ các lỗ hổng trao đổi chất, bao gồm:

  • Các phép đo đồng thời của quá trình đường phân và quá trình phosphoryl hóa oxy hóa để tạo kiểu hình chuyển hóa, cung cấp một cửa sổ hoàn chỉnh về các phụ thuộc trao đổi chất
  • Real-time, phân tích động học để tiết lộ các chiến lược tế bào ung thư động
  • Các phép đo chức năng để xác định và xác nhận các mục tiêu có thể đánh thuốc

Tải xuống tài liệu quảng cáo của chúng tôi để biết các điểm nổi bật về nghiên cứu và ứng dụng về cách các phép đo Agilent Cell Analysis có thể được áp dụng cho nghiên cứu ung thư.

Truy cập Cơ sở dữ liệu Ấn phẩm Agilent Cell Analysis hoặc Cơ sở dữ liệu Tham chiếu Tế bào để tìm kiếm các ấn phẩm liên quan đến nghiên cứu của bạn.

Xem trang web hội thảo về Agilent Cell Analysis theo yêu cầu để khám phá các ứng dụng trong nghiên cứu ung thư.

Chỉ Sử dụng cho Nghiên cứu. Không để sử dụng trong các chẩn đoán.

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi