Kiểm tra rò rỉ khí và hút chân không cho ngành công nghiệp ô tô điện

e-Mobility giải quyết những thách thức ngày nay liên quan đến biến đổi khí hậu, sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và bảo vệ môi trường thông qua đổi mới công nghệ. Các giải pháp phát hiện chân không và rò rỉ là những yếu tố chính trong các quy trình công nghiệp tiên tiến để điện khí hóa phương tiện giao thông.Máy bơm chân không và thiết bị phát hiện rò rỉ khí heli được sử dụng để hỗ trợ các quy trình sản xuất và linh kiện của xe điện trong tất cả các giai đoạn của chúng.

Agilent cung cấp danh mục sản phẩm hoàn chỉnh để hỗ trợ các quy trình eMobility trong tất cả các giai đoạn yêu cầu phát hiện rò rỉ và chân không sạch. Các sản phẩm này bao gồm máy bơm chân không, máy phát hiện rò rỉ khí heli và các vật tư khác như dầu bơm, bộ lọc sương mù dầu và ống đo để đo chân không. Agilent cam kết cung cấp các giải pháp hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang ngành công nghiệp bền vững.

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi