Hội thảo trực tuyến tăng cường hoạt động kiểm tra Covid nhanh chóng với hệ thống Agilent Slims

Sau đại dịch COVID-19, Khoảng một nửa số phòng thí nghiệm trên toàn thế giới ngừng hoạt động và chỉ 14% phòng thí nghiệm hoạt động bình thường.

Các công cụ như hệ thống quản lý thông tin phòng thí nghiệm (LIMS), sổ ghi chép điện tử trong phòng thí nghiệm (ELN) và một số giải pháp khác có thể giúp doanh nghiệp giảm thiểu ảnh hưởng của Covid đến với các hoạt động của các phòng thí nghiệm. Các hệ thống này không chỉ có thể sắp xếp hợp lý các hoạt động của phòng thí nghiệm của bạn mà nó còn có thể giúp các chuyên gia của bạn có thể thực hiện các yêu cầu khẩn cấp từ xa một cách đơn giản.

Trong hội thảo trực tiếp này, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về giải pháp mới này.

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi