Hội thảo trực tuyến chiến lược phân tích lượng vết VOCs và PFAS trong mẫu nước uống và môi trường