Định lượng hơn 1,000 dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong cà chua theo hướng dẫn SANTE 11312/2021

Một quy trình phân tích đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đã được phát triển và xác nhận để định lượng đồng thời hơn 1,000 hợp chất thuốc bảo vệ thực vật trong cà chua nhằm tăng tốc và đơn giản hóa quy trình phân tích thực phẩm hàng ngày tại phòng thí nghiệm. Quy trình này phân tích đồng thời số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật trong 20 phút và sử dụng một phương pháp chuẩn bị mẫu duy nhất cho cả hai kỹ thuật phân tích LC/MS/MS và GC/MS/MS, từ đó tăng tốc độ xử lý, đơn giản hóa phân tích và giảm chi phí phòng thí nghiệm.

Quy trình bao gồm chuẩn bị mẫu, phân tách sắc ký, phân tách khối(MS), xử lý dữ liệu và phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng hệ thống Agilent LC/MS/MS và GC/MS/MS. Đối với giai đoạn xử lý mẫu, bộ chiết mẫu Agilent QuEChERS đã được sử dụng mà không cần làm sạch thêm. Thông tin về các mảnh khối phổ của hợp chất và các thông số tối ưu liên quan được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu MRM thuốc bảo vệ thực vật của Agilent cho cả hai quy trình LC/MS và GC/MS. Hiệu năng của phương pháp đã được đánh giá và xác nhận theo hướng dẫn SANTE 11312/2021 bao gồm giới hạn phát hiện (LOD), đường cong hiệu chuẩn tuyến tính, hiệu suất thu hồi và độ chính xác bằng cách sử dụng đường chuẩn trong nền mẫu nồng độ từ 0.5 đến 100 μg/L. Kết quả hơn 98% các chất phân tích với R2 ≥ 0.99. Độ tái lặp của phương pháp được đánh giá bằng độ tái lặp của hiệu suất thu hồ i(RSDr). Ở mức 10 μg/kg, giá trị RSDr của 98% các hợp chất nằm trong giới hạn 20%. Hiệu suất thu hồi trung bình của sáu lần lặp lại nằm trong giới hạn từ 40 đến 120% cho 98% các chất phân tích mục tiêu.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi