Chuỗi hội thảo trực tuyến – Phân tích tổng hợp, Oligo loại trừ kích thước (SEC) đang xem xét cả phân tích tổng hợp của mABs và Oligo trị liệu thanh lọc và xác định

Với tiềm năng to lớn của phương pháp điều trị oligonucleotide, việc lựa chọn các công cụ tốt nhất để tổng hợp, phân tích và tinh chế oligonucleotide được quan tâm hơn bao giờ hết. Với đặt tính tạp chất phức tạp, thay đổi trình tự và độ dài khác nhau, việc tối ưu hóa các phương pháp HPLC để xác định đặc tính và độ tinh khiết là điều cần thiết để thu được oligonucleotide tinh khiết cho nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị. Hội thảo này sẽ thảo luận về những thách thức chung liên quan đến phân tích và tinh chế oligonucleotide, tập trung vào bộ giải pháp cột Bio LC của Agilent được thiết kế để giải quyết các nhu cầu phức tạp của thị trường.

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi