Chuỗi hội thảo trực tuyến Glycomics / Glycoproteomics cho dược phẩm sinh học và các ngành công nghệ sinh học