Chuỗi hội thảo trực tuyến Glycomics / Glycoproteomics cho dược phẩm sinh học và các ngành công nghệ sinh học

Trong hội thảo này các chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ chia sẻ những kiến thức chuyên sâu của mình về các ứng dụng trong sinh dược thông qua chuỗi hội thảo trực tuyến gồm 3 phần:

  • Phần 1: Glycomics / Glycoproteomics cho các ngành công nghệ sinh học và dược phẩm.
  • Phần 2: Phân tích và tinh chế Oligonucleotide
  • Phần 3: Công nghiệp hóa Glycoproteomics thông lượng cao, sử dụng AI để áp dụng trong lâm sàng.

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi