Category Archives: Ứng dụng

Phân tích VOCs trong nước sinh hoạt theo quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT

Hệ P&T Atomx XYZ của Teledyne Tekmar kết hợp với GC/MSD 5977B của Agilent cung...

Preparative HPLC followed by GPC-MS to investigate the potential leachable compounds produced by the degradation of pentaerythritol tetrakis (3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate)

Pentaerythritol tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate) is a highly effective sterically hindered primary phenolic additive which protects polymers...

Analysis of Extractable and Leachable (E&L) Compounds Using a Low-Energy EI-Capable High-Resolution Accurate Mass GC/Q-TOF

Accurate compound identification is critical to the study of extractables and leachables (E&L) [1]. The...

Determination of Aromatic Amines Derived from Azo Colorants by GC/MS Using Supported Liquid Extraction Chem Elut S Cartridges

Agilent Chem Elut S is a sample preparation product that uses synthetic media for supported...

Phân tích Paraffin clo hóa mạch ngắn và trung bình trong vải và da sử dụng LC/MS/MS

Một phương pháp toàn diện sử dụng hệ LC Agilent 1290 Infinity II và LC/MS...

Phân tích VOCs trong khí thải – Tiêu chuẩn EU CEN/TS13649

Trong những năm gần đây giải hấp nhiệt đã trở nên phổ biến hơn nhiều...

Sàng lọc thực phẩm trong 60 giây sử dụng hệ GC/MS Agilent QuickProbe

Agilent QuickProbe là một thiết bị lấy mẫu chèn trực tiếp vào GC/MS, đã được...

Phân tích các hợp chất Phthalate và chất chống cháy bằng hệ thống GCMS

Phthalate thường được sử dụng như chất hóa dẻo trong các sản phẩm từ đồ...