Các bệnh truyền nhiễm

Có được cái nhìn sâu sắc về bệnh truyền nhiễm với danh mục Cell Analysis mạnh mẽ

Nghiên cứu bệnh truyền nhiễm có liên quan rộng rãi đến sức khỏe con người – từ việc tiết lộ cơ chế tương tác giữa vật chủ và mầm bệnh và phát triển vắc-xin, đến nghiên cứu dịch chuyển ứng dụng hơn về chức năng hệ thống miễn dịch và bệnh tự miễn, các nhà nghiên cứu đang sử dụng công nghệ Agilent Cell Analysis trên toàn thế giới để nâng cao cơ hội điều trị liên quan đến nhiễm vi rút và vi sinh vật.

Agilent Cell Analysis cung cấp một danh mục sản phẩm đa dạng cho một giải pháp hoàn chỉnh cho việc nghiên cứu bệnh truyền nhiễm của bạn.

Điều tra cơ chế tương tác giữa vật chủ và mầm bệnh, khả năng tác động của mầm bệnh, phản ứng của tế bào miễn dịch và sàng lọc các tác nhân chống lây nhiễm với các phép đo động học, chức năng theo thời gian thực và quy trình làm việc hợp lý bằng cách sử dụng:

  • Phân tích tế bào thời gian thực xCELLigence (RTCA)
  • Công nghệ Seahorse XF
  • Sản phẩm Soluble Metabolic Sensors MitoXpress và pH-Xtra

Phép đo dòng chảy noãn bào cung cấp các xét nghiệm định lượng mạnh mẽ, nhạy cảm và tự động liên quan đến nghiên cứu bệnh truyền nhiễm như đếm tế bào vi khuẩn và khả năng sống sót tương thích với nhiều thuốc nhuộm và thuốc thử apoptotic.

Tìm kiếm các ấn phẩm khoa học tham khảo và / hoặc trích dẫn các sản phẩm Phân tích Tế bào Agilent.

Chỉ Sử dụng cho Nghiên cứu. Không để sử dụng trong các chẩn đoán.

Chat zalo
Chat messenger
Liên hệ chúng tôi