Thư mời tham dự hội thảo trực tuyến xác định chính xác hợp chất nitrosamines được tạo ra trong sản xuất api và thuốc bằng giải pháp gc/ms