seahorse-xfe96-analyzer

Hệ thống máy phân tích chuyển hóa tế bào Real-time – Công nghệ Seahorse XF

Máy phân tích Agilent Seahorse XFe96 đo tốc độ tiêu thụ oxy (OCR) và tốc độ axit hóa ngoại bào (ECAR) của tế bào sống trong đĩa 96 giếng.

Tốc độ OCR và ECAR là những chỉ số quan trọng của quá trình hô hấp ty thể và đường phân cũng như tốc độ tế bào sản xuất ATP. Các phép đo này kết hợp với nhau cung cấp một cái nhìn hệ thống về quá trình chuyển hóa tế bào của các tế bào nuôi cấy và các mẫu ex vivo.

Chỉ sử dụng cho nghiên cứu. Không sử dụng trong chẩn đoán lâm sàng.


 • Dạng đĩa 96 giếng đáp ứng nhiều điều kiện trong một lần chạy, giúp cho thiết kế xét nghiệm linh hoạt, nghiên cứu về liều lượng – đáp ứng và sàng lọc
 • Đo, đánh giá tỷ lệ chuyển hóa theo thời gian thực trong vài phút mà không cần việc chiết mẫu hay sử dụng các phương pháp đánh dấu (label-free)
 • Hệ thống tiêm bốn cổng với chức năng trộn tự động, giúp nhanh chóng phát hiện phản ứng của tế bào sống với chất nền, chất ức chế và các hợp chất khác
 • Phân tích độ nhạy cao với chỉ 5000 tế bào mỗi giếng bằng cách sử dụng đĩa 96 giếng tùy chỉnh
 • Khay gia nhiệt được kiểm soát chính xác, duy trì tại nhiệt độ 16 – 42 °C (cao hơn 12 – 20 °C so với điều kiện môi trường xung quanh), tương thích với nhiều loại mẫu khác nhau
 • Xác định nhanh chóng đặc tính phụ thuộc của việc sản xuất năng lượng tế bào vào chất nền của ty thể
 • Tạo kiểu hình chuyển hóa trong vòng một giờ giúp quay vòng dữ liệu nhanh chóng
 • Ứng dụng trên nhiều dòng tế bào: primary cells, adherent, suspension cell lines, isolated mitochondria, islets, 3D spheroids, zebrafish embryos…
 • Phần mềm Wave Controller cho phép dễ dàng tạo phương thức xét nghiệm và phân tích dữ liệu trên máy tính và xuất sang các chương trình dạng bảng tính và đồ thị thông dụng
Amperage
 • 9 A
Analyzer Application
 • Phenotyping Screening
Assay Running Volume
 • 150 – 275 µL/well
Assay Wells
 • 92
Communication
 • TCP/IP; USB; wireless
Controller Description
 • Combination of Windows 10 computer and touchscreen display with full assay design, control, and analysis capability
Controller Touchscreen
 • Yes
Controller Type
 • Cable-connected
Depth
 • 43 cm
Height
 • 61 cm
Injection Ports per Well
 • 4 per well
Memory
 • 16 GB
Microchamber Volume
 • 2.8 µL
Operating Environment Relative Humidity
 • 20 – 80 %
Operating Environment Temperature
 • 4 – 30 °C
Operating Voltage
 • 100 – 240 VAC
Sample Requirements
 • 5000 – 500000 cells/well
Sample Temperature
 • 16 – 42 °C
Software Included
 • Wave Controller
 • Windows 10 Enterprise
 • Wave Desktop unlimited use license
Volume per Port Injection
 • 25 µL
Weight
 • 23 kg
Width
 • 41 cm

Monitors bioenergetics of live cells, in real time, in a microplate

The two major pathways to produce energy, mitochondrial respiration and glycolysis, involve cellular consumption of oxygen and efflux of protons, respectively.  Seahorse XF technology uses label-free sensors to detect extracellular changes in these analytes in order to measure rates of cellular respiration, glycolysis, and ATP production.  Cells are seeded in the assay wells of the custom 96-well XF microplate at a confluency of 50-90%. Suspension cells are attached to the well bottom to maximize sensitivity.

Forms a microchamber and calculates rates of extracellular flux in minutes

The instrument lowers the cartridge probes into the assay wells. The sensors are positioned 200 microns above the well bottoms, forming transient microchambers of approximately 2 microliters.  As the oxygen and pH levels change, the changes in the sensors are read by the instrument.  Measurements are typically made for 3 minutes and rates are calculated automatically. Upon completion of this measurement period the probes are raised, allowing the extracellular medium to come back to baseline conditions.

Injects up to 4 compounds to test responses or interrogate biology in real time

The sensor cartridge also contains ports (4 per well) to enable injection of modulators into the cell wells during the assay. When specified by the instrument protocol, the system injects compound “A” into the assay wells and performs a gentle mixing step to ensure distribution of the compound throughout the assay medium.  All wells are processed in this manner simultaneously.  Subsequent measurement cycles, any additional injections specified by the protocol, and rate calculations are performed automatically.