01_ZC021_G3588A_990_Micro_GC_2_Ch_L-hr
Dual Screen
Quad Screen
Case

990 Micro GC System

Hệ thống Agilent 990 Micro GC cung cấp câu trả lời cho yêu cầu cần diện tích nhỏ gọn mà bạn mong muốn. Hệ thống sử dụng kết hợp các tính năng cải tiến về chất lượng và tốc độ, được xem là tiêu chí rất quan trọng đối với việc phân tích khí. Khởi động nhanh chóng, dễ dàng đồng nghĩa là bạn nhận được kết quả trong vài phút, ngay cả khi bạn thay đổi vị trí phân tích thường xuyên.

Các tùy chọn cấu hình khác nhau cung cấp tới bốn kênh phân tách và đầu dò. Hệ thống GC đa năng này có thể được sử dụng trong phòng thí nghiệm, từ xa hoặc tại hiện trường, Một ưu điểm khác là thiết bị chỉ tiêu tốn 10% năng lượng và khí mang so với GC trong phòng thí nghiệm thông thường.


· Kỹ thuật GC phân tích nhanh các mẫu khí

· Lên đến 4 kênh phân tách và đầu dò

· Đầu dò độ dẫn nhiệt mirco-machined TCD

· GC thiết kế nhỏ gọn để tiết kiệm không gian trong phòng thí nghiệm hoặc phù hợp với các vị trí bên ngoài phòng thí nghiệm

· Khí mang tương thích với He, H2, N2, Ar

· Phạm vi rộng của nhiều loại loại vi cột GC

· Tính linh hoạt cho phòng thí nghiệm, ngoài phòng thí nghiệm, quy trình và hoạt động tại hiện trường

· Chuyển đổi giữa giao diện phòng thí nghiệm và giao diện di dộng

· Đường dẫn mẫu trơ để phân tích các hợp chất hoạt động như H2S, có thể được đo ở mức nồng đô thấp ppm.

· Nhiều loại phụ kiện, công cụ xử lý kết quả, báo cáo và xuất kết quả

· Xử lý dữ liệu hiện trường cho các quy trình hoặc cấu hình ngoài phòng thí nghiệm.

· Chỉ sử dụng 10% điện năng và khí mang so với hệ thống GC thông thường

· Tùy chọn Backflush có thể được sử dụng để rút ngắn thời gian chạy và bảo vệ cột bằng cách ngăn tiếp xúc với các hợp chất không mong muốn