8890-7693A-tray-1600px_zoom
8860-7693A-1600px
8890-7693A-1600px_zoom
8860-7693A-tray-1600px_zoom

7693A Automatic Liquid Sampler

Hệ thống lấy mẫu lỏng tự động Agilent 7693A (ALS) cung cấp khả năng tiêm mẫu chính xác, nhanh chóng và đáng tin cậy cho các hệ thống Agilent GC và GC / MS. Thiết kế mô-đun cho phép hệ thống lấy mẫu tự động này sẽ phát triển cùng với phòng thí nghiệm của bạn.

Bạn có thể bắt đầu với tháp tiêm 16 vị trí, sau đó mở rộng sang khay 150 vị trí và thêm tháp tiêm thứ hai để tiêm đồng thời giúp tăng hiệu năng. Để có thêm khả năng chuẩn bị mẫu hoặc theo dõi mẫu, hãy nâng cấp lên mô-đun bộ gia nhiệt / máy trộn / đầu đọc mã vạch.


· Khay mẫu 150 vị trí cho phép thời gian hoạt động dài hơn không cần giám sát

· Tiêm kép đồng thời làm tăng năng suất phòng thí nghiệm bằng cách tăng gấp đôi số lượng mẫu mẫu

· Công nghệ tiêm nhanh giảm thiểu hiện tượng phân biệt đối xử ở đầu kim và cho phép không cần sử dụng nội chuẩn

· Tính năng tiêm “Sandwich” ba lớp dung dịch loại bỏ sai số do thêm chất chuẩn nội, chuẩn đồng hay hoặc chất bảo vệ chất phân tích thủ công

· Bộ gia nhiệt và trộn mẫu cải thiện đáng kể kết quả sắc ký của những hợp chất có phân tử khối cao

· Tính năng làm gia nhiệt hoặc làm nguội khay đến nhiệt độ môi trường xung quanh để đáp ứng nhu cầu của phòng thí nghiệm của bạn

· Thiết kế mô-đun cho phép sự linh hoạt để dễ dàng di chuyển bộ lấy mẫu tự động từ GC sang GC hoặc bắt đầu với một tháp tiêm duy nhất và nâng cấp khi cần thiết

· Khả năng lấy mẫu ưu tiên cho phép không cần dừng quá trình phân tích để thêm mẫu quan trọng ưu tiên tiếp theo vào