seahorse-xfe96-analyzer

Hệ thống máy phân tích chuyển hóa tế bào Real-time – Công nghệ Seahorse XF

Máy phân tích Agilent Seahorse XFe96 đo tốc độ tiêu thụ oxy (OCR) và tốc độ axit hóa ngoại bào (ECAR) của tế bào sống trong đĩa 96 giếng.

Tốc độ OCR và ECAR là những chỉ số quan trọng của quá trình hô hấp ty thể và đường phân cũng như tốc độ tế bào sản xuất ATP. Các phép đo này kết hợp với nhau cung cấp một cái nhìn hệ thống về quá trình chuyển hóa tế bào của các tế bào nuôi cấy và các mẫu ex vivo.

Chỉ sử dụng cho nghiên cứu. Không sử dụng trong chẩn đoán lâm sàng.


  • Dạng đĩa 96 giếng đáp ứng nhiều điều kiện trong một lần chạy, giúp cho thiết kế xét nghiệm linh hoạt, nghiên cứu về liều lượng – đáp ứng và sàng lọc
  • Đo, đánh giá tỷ lệ chuyển hóa theo thời gian thực trong vài phút mà không cần việc chiết mẫu hay sử dụng các phương pháp đánh dấu (label-free)
  • Hệ thống tiêm bốn cổng với chức năng trộn tự động, giúp nhanh chóng phát hiện phản ứng của tế bào sống với chất nền, chất ức chế và các hợp chất khác
  • Phân tích độ nhạy cao với chỉ 5000 tế bào mỗi giếng bằng cách sử dụng đĩa 96 giếng tùy chỉnh
  • Khay gia nhiệt được kiểm soát chính xác, duy trì tại nhiệt độ 16 – 42 °C (cao hơn 12 – 20 °C so với điều kiện môi trường xung quanh), tương thích với nhiều loại mẫu khác nhau
  • Xác định nhanh chóng đặc tính phụ thuộc của việc sản xuất năng lượng tế bào vào chất nền của ty thể
  • Tạo kiểu hình chuyển hóa trong vòng một giờ giúp quay vòng dữ liệu nhanh chóng
  • Ứng dụng trên nhiều dòng tế bào: primary cells, adherent, suspension cell lines, isolated mitochondria, islets, 3D spheroids, zebrafish embryos…
  • Phần mềm Wave Controller cho phép dễ dàng tạo phương thức xét nghiệm và phân tích dữ liệu trên máy tính và xuất sang các chương trình dạng bảng tính và đồ thị thông dụng